KOZMOROZA.COM MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

SATICI: Durel Farma İlaç Kozmetik ve Medikal A.Ş. (kozmoroza.com)
Adresi: Sahrayı Cedit, Mahallesi, Çelik Sk. No: 12/B, 34734 Kadıköy / İstanbul
Tel.: 0216 369 00 50
Web Adresi: www.kozmoroza.com
E-Posta: iletisim@kozmoroza.com

ALICI: Müşteri
Adı/Soyadı Varsa Ünvanı:
Adresi:
Tel: , E-Posta:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.kozmoroza.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal ve/veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. ALICI, satışa konu mal ve/veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal ve/veya hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal ve/veya hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.kozmoroza.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ:

SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme sipariş tarihinde ALICI tarafından elektronik ortamda teyid edilerek kabul edilmiştir.

MADDE 4- MALIN VEYA HİZMETİN TESLİM VEYA İFA TARİHİ VE ŞEKLİ:

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde tüketicinin kendisine veya adreste bulunan 3ncü bir kişiye elden teslim edilecektir.  SATICI teslimatı yapacak olan kargo şirketini değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE 5- TESLİMAT VE İFAYA İLİŞKİN MASRAFLAR:

Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal ve/veya hizmeti sipariş tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde ALICI’ya yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirimde bulunmak koşulu ile ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal ve/veya hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI’nın mal ve/veya hizmetin teslimi yükümlülüğü kalmamış kabul edilir.
Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

ALICI, sözleşme konusu mal ve/veya hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal ve/veya hizmeti kargo şirketinden teslim almayacak ve kargo görevlisine tutanak tutturacaktır. Teslim alınan mal ve/veya hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal ve/veya hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal ve/veya hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Eğer ALICI şahıs değil de firma ise bu takdirde iade faturası kesilmelidir. Mal ve/veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal ve/veya hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal ve/veya hizmeti 7 (Yedi) gün içerisinde SATICI’ya gönderilmek üzere SATICI’nın belirlemiş olduğu kargo şirketine teslim etmekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

SATICI, sözleşme konusu mal ve/veya hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal ve/veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal ve/veya hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal ve/veya hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SATICI mal ve/veya hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL VE/VEYA HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Mal ve/veya hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli www.kozmoroza.com adlı web sitesindeki mal ve/veya hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 – MAL VE/VEYA HİZMETİN PEŞİN FİYATI:

Ürünün satış fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 – ÖDEME PLANI:

ALICInın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 11- CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde malı redederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.(bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 9/2) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 8.maddesi uyarınca Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

MADDE 12- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri
– Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arzedebilen ürünler örn : kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve iadesi mümkün değildir.

MADDE 13- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ:

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder. Bu durumda ,SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup,ALICI’nın sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan  tüm belgeleri  geri iade edeceğini taahhüd eder.

SATICI’nın  işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, Bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından  kabul edilir)

MADDE 14- YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üzerinde olanlarda ise SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 15- YÜRÜRLÜK:

www.kozmoroza.com üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI işbu sözleşmenin www.kozmoroza.com üzerinde ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI : Durel Farma İlaç Kozmetik ve Medikal A.Ş.

ALICI :

TARİH :